Het inventaris van onze archieven

In 2019 en 2020 werd het volledige archief van het NGI en haar rechtsvoorgangers overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief waar het uiteindelijk geïnventariseerd zou worden. In 2022 is er dan besloten dat het NGI de inventarisering  in het Algemeen Rijksarchief zelf zou uitvoeren. De inhoud van de archieven is immers erg technisch en de expertise bevindt zich bij het NGI.

In 2019 en 2020 werd het volledige archief van het NGI en haar rechtsvoorgangers overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief waar het uiteindelijk geïnventariseerd zou worden. In 2022 is er dan besloten dat het NGI de inventarisering  in het Algemeen Rijksarchief zelf zou uitvoeren. De inhoud van de archieven is immers erg technisch en de expertise bevindt zich bij het NGI.

Deze inventarisering is nog steeds aan de gang maar nadert de eindfase. De beschrijving van de archieven is zo goed als afgerond.  Daarna zullen de archieven herverpakt worden in duurzaam materiaal volgens de nieuwe ordening. Deze ordening zal vervolgens samen met de historische context van de instelling en het archief in een formele inventaris gepubliceerd worden. Met die inventaris zal het mogelijk worden voor elke burger van België om het archief van het NGI te raadplegen. In de loop van 2023 zal dit gerealiseerd worden.

Het NGI archief bevat voornamelijk administratieve en technische dossiers. Toch bevat het ook schitterende reeksen die in toekomstige onderzoeksprojecten zullen kunnen gebruikt worden. We sommen hier enkele voorbeelden op (zie figuren 1-8 hieronder):

  • Luchtfoto’s van Duitsland bezet door Frankijk en België na de Eerste Wereldoorlog (1919-1923)
  • Plannen en geografische meetgegevens van militaire versterkingen uit de 19e eeuw zoals de fortengordel rond Antwerpen
  • Minuut-kadasterplannen van de grenzen tussen België-Luxemburg (1840) en België-Nederland (1841-1843)
  • Minuut-kaarten van de eerste topografische kaart van België op schaal 1:20.000
  • De meetgegevens van de eerste triangulatie van België die als basis voor topografische kaart diende
  • Foto’s van gebouwen en landschappen in gemeentes doorheen België gemaakt door de Britse Admiraliteit tijdens het interbellum (vermoedelijk kopieën van reeds bestaande foto’s)

Zodra de inventaris gepubliceerd wordt, zal dit gecommuniceerd worden naar de buitenwereld en naar geïnteresseerde partijen. Vervolgens zullen we samen met het Rijksarchief kijken wat de mogelijkheden zijn voor het digitaliseren van het kaart- en fotomateriaal zodat deze online raadpleegbaar kunnen gemaakt worden.