Vooruitgang bij de implementatie van de INSPIRE richtlijn

Geografische informatie in Europa moet gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn (de zogenaamde FAIR principles). Daartoe heeft de Europese Unie het ambitieuze plan opgevat om een gemeenschappelijke infrastructuur op te zetten voor alle geospatiale gegevens die zich bij de openbare diensten bevinden. Deze infrastructuur heet INSPIRE.

Als producent van geografische gegevens heeft het NGI besloten om al zijn standaardproducten die binnen het toepassingsgebied van de INSPIRE richtlijn vallen te verdelen overeenkomstig de technische specificaties van de richtlijn. Het gaat dan hoofdzakelijk om zijn basisproducten: Top10 Vector, de altimetrische gegevens en de orthofoto’s. De INSPIRE producten zijn gedocumenteerd en beschikbaar op het geoportaal geo.be. Ze worden aangeduid met het INSPIRE logo.

In 2022 heeft het NGI zich toegelegd op de ontwikkeling van een zo geautomatiseerd mogelijke procedure die de NGI-gegevens omzet volgens de INSPIRE specificaties en de bijbehorende metadata en web services beheert. Deze workflow zal ook toepasbaar zijn op de andere standaardproducten, zodat die ook downloadbaar zijn via web services.

In 2023 zal de workflow operationeel worden en nieuwe web services genereren. In dit kader zal het NGI de URL’s voor de publicatie aanpassen en overstappen naar het nieuwe domein data.geo.be.