Kaarten voor een datagestuurd Europa in het Europees Parlement (ITRE)

EuroGeographics en zijn leden, waaronder het NGI voor België, hebben deelgenomen aan het debat over “Kaarten voor een datagestuurd Europa” dat op 29 november in het Europees Parlement werd gehouden op initiatief van de heer Cristian Bușoi, voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE).

Het NGI is trots dat Transportdata.be – het Belgische Nationale Toegangspunt voor Informatie over Intelligente Transportsystemen (NAP-ITS) – als centraal punt voor mobiliteitsdatasets en -diensten in België opnieuw is benadrukt als belangrijke schakel in de Europese mobiliteitsstrategie.

Aan de hand van concrete gevallen, zoals transportdata.be, werd tijdens het debat in aanwezigheid van leden van het Europees Parlement en nationale aanbieders van geospatiale informatie uit België, Frankrijk, Ierland en Nederland het belang van een efficiënt beheer van geografische informatie voor een duurzame, veiligere en meer welvarende Europese samenleving opnieuw benadrukt. Alles gebeurt ergens. De ontwikkeling van kaarten op hoog niveau voor moderne gegevensinfrastructuren draagt actief bij tot de uitvoering van EU-beleid zoals de Green Deal of de strategieën voor multimodaal vervoer en slimme mobiliteit. Een door geodata gestuurd Europa is ook cruciaal voor de civiele bescherming en rampenbeheer, en voor de respons op Covid-19.