In dit jaarverslag 2023 worden doorheen de artikels de meest uiteenlopende organisaties en instellingen geciteerd. Dit toont aan dat het NGI zich niet beperkt tot een ivoren toren, maar zijn gegevens en expertise ten dienste stelt van de hele samenleving in België, en in toenemende mate ook internationaal. Bovendien is het een blijk van erkenning. Het geeft aan dat het belang van geografische informatie om oplossingen te bieden voor tal van complexe uitdagingen steeds meer wordt erkend.