Het NGI ondersteunt het nieuwe Climate and Environment Risk Assessment Center (CERAC)

In 2023 heeft het NGI, in zijn rol als federale geobroker, geïnvesteerd in het strategische domein van de klimaatverandering. Het bestuderen van de risico’s van klimaatverandering vereist het verzamelen en analyseren van een enorme hoeveelheid gegevens, die bijna allemaal een geografische component hebben. Alles gebeurt ergens, dus het is essentieel om locatie mee te nemen in het geheel van klimaatverandering.

Het CERAC werd in 2022 opgericht onder toezicht van de Algemene Directie Leefmilieu van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit nieuwe expertisecentrum levert analyses aan de Nationale Veiligheidsraad om nog beter te kunnen anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering.

Eind 2022 sloot deze Algemene Directie een overeenkomst met het NGI. Daardoor kan het CERAC gedurende twee jaar een beroep doen op de expertise van het NGI op het gebied van geografische informatie en referentiegeodata, die noodzakelijk zijn voor de uitwerking en de invoering van zijn strategische visie.

In 2023 heeft het NGI in samenwerking met de deskundigen van CERAC een eerste behoeftenanalyse uitgevoerd op basis van de strategische doelstellingen van het nieuwe centrum.

Daarnaast helpt de start van een vergelijkende analyse van het gebruik van geodata bij de analyse van klimaatrisico’s door andere centra elders in Europa om de toekomstige strategische visie van CERAC te verduidelijken. Twee organisaties met een vergelijkbaar mandaat als CERAC nemen deel: het Climate Risk of the Climate Change Committee (CCC) in het VK en KomPass (Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung) in Duitsland. Het volledige analyserapport wordt momenteel afgerond en zal in februari 2024 aan CERAC worden bezorgd.

Op 12 en 16 juin 2023 heeft het NGI een eerste opleiding gegeven over cartografie en ruimtelijke analyse aan een tiental experten van het CERAC. De deelnemers kregen een initiatie in QGIS software (open source GIS) met bijbehorende oefeningen, en daarna een inleiding tot de API’s en een presentatie van de GeoHub.

Het NGI zal het CERAC in 2024 blijven ondersteunen. Op het einde van het jaar zal geëvalueerd worden of de succesvolle samenwerking tussen het NGI en het CERAC voortgezet wordt.