eTOD gecertificeerd ISO 9001:2015

In februari 2023 heeft het NGI met trots het ISO 9001:2015 certificaat ontvangen voor eTOD, het proces voor het onderhoud en de publicatie van luchtvaarthindernissen.

Deze certificering is van essentieel belang, aangezien de geografische gegevens die in real-time aan luchtvaartautoriteiten en piloten worden verstrekt, cruciaal zijn voor de veiligheid van de luchtvaart.  

De ISO 9001 norm legt de nadruk op kwaliteitsbeheerprincipes, waaronder sterke klantgerichtheid, betrokkenheid van hogere kaderleden, een procesmatige aanpak en continue verbetering. Tijdens het certificeringsproces hebben alle betrokken personeelsleden van het NGI hun diepgaande kennis van de toegepaste procedures en het beheer van de processen aangetoond.

De verkregen ISO 9001:2015 certificering, geldig voor drie jaar met jaarlijkse controles, is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van het werk van het NGI en de nauwe samenwerking met partners bij de ontwikkeling van eTOD. Deze inspanningen komen ten goede aan de veiligheid van de luchtvaart.