Versterking van de Algemene Directie van het NGI

De minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder, heeft op voorstel van de Directieraad van het NGI twee benoemingen goedgekeurd.

  • Jan De Waele, Directeur Strategie bij het NGI (STRAT), werd benoemd tot adviseur-generaal (niveau A4) en wordt lid van de Algemene Directie vanaf 1 augustus 2023.
  • Eric Bayers, Directeur Spatial Data Infrastructure bij het NGI (SDI), werd benoemd tot adviseur-generaal (niveau A4) en wordt lid van de Algemene Directie vanaf 1 augustus 2023..

Beide adviseurs-generaal vormen nu de Algemene Directie, samen met mevrouw Ingrid Vanden Berghe, de Administrateur-generaal van het NGI.

Het NGI wil zich blijven inzetten voor een steeds grotere verspreiding van de geografische informatie, door een verdieping van de bestaande partnerships met de pertinente actoren van de overheid, de privésector en de academische en wetenschappelijke wereld. De versterking van de Algemene Directie is tegelijkertijd een versterking van de centrale rol als federaal geobroker van het NGI, ter ondersteuning van verschillende strategische domeinen, in het bijzonder de veiligheid, de mobiliteit, het klimaat en de duurzame ontwikkeling.

Met deze versterking wil het NGI, dat geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen in een steeds competitievere en veranderende omgeving, bij de uitvoering van zijn mandaat de beschikbare middelen maximaal en doelgericht inzetten. Een van de hoofdopdrachten van de versterkte Algemene Directie wordt het afstemmen van de structurele organisatie van het Instituut, van de processen en van de data-architectuur op zijn Strategische Visie 2030.

Foto van de algemene directie van het NGI (van links naar rechts): de heer Eric Bayers, mevrouw Ingrid Vanden Berghe en de heer Jan De Waele.