Deelname NGI aan evenementen

Evenementen hebben het afgelopen jaar een prominente rol gespeeld bij het NGI. Dankzij deze evenementen heeft het NGI zijn bereik vergroot, zijn diensten en producten in de kijker gezet en zijn betrokkenheid versterkt. Het NGI heeft in 2023 aanzienlijk geïnvesteerd in evenementen en gebruikte verschillende bronnen om zijn aanwezigheid te versterken en zijn aanbod te vergroten.

In 2023, nam het NGI deel aan een totaal van 51 evenementen, waarvan drie sociale evenementen voor geo-professionals en tien begeleide bezoeken aan de kantoren van het NGI. De overige evenementen bestonden voornamelijk uit congressen (12) en beurzen (8), en een aantal evenementen (7) waarin beurs en congres gecombineerd werden. Er werden ook 11 interne evenementen georganiseerd.

In dit overzicht ligt de focus op twee belangrijke categorieën van evenementen, met name evenementen i.v.m. de geobroker-rol van het NGI en evenementen van de verkoopdienst. Deze categorieën weerspiegelen de betrokkenheid bij verschillende doelgroepen en laten de inzet zien om de NGI-impact te versterken.

Daarnaast neemt het NGI ook deel aan jobbeurzen in zijn zoektocht naar nieuw talent. Op deze beurzen stelt het NGI zich als werkgever voor aan potentiële kandidaten, op zoek naar pas afgestudeerden of professionals die geïnteresseerd zijn in een carrière bij het NGI.

Geobroker

Het NGI neemt deel aan evenementen in zijn geobroker-rol om zijn aanwezigheid te versterken binnen de geospatiale gemeenschap en om waardevolle bijdragen te leveren aan discussies over mobiliteit, digitale transformatie en gegevensuitwisseling.

In april was het NGI te vinden op het Salon des Mandataires, waar het de mogelijkheid had om contact te leggen met beleidsmakers en stakeholders uit de publieke sector en de meerwaarde van geografische data voor beleidsvorming te benadrukken.

Op 4 oktober heeft Transportdata.be, ontwikkeld en beheerd door het NGI in opdracht van de vier Belgische mobiliteitsadministraties, deelgenomen aan het jaarlijkse ITS.be-congres in Brussel. Hier werden het NAP ITS en het Transportdata.be-webportaal gepresenteerd aan belanghebbenden in de mobiliteitssector.

Op 26 oktober vond de Trefdag Vlaanderen Digitaal plaats in Gent, waar het NGI bezoekers informeerde over diensten zoals G-DOC, Transportdata.be en NAP ITS. Ook werden vragen beantwoord over GNSS, de rol als geobroker en de cartografische producten. De methodologie van het Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF) kwam ook aan bod. Deze UN-IGIF methodologie is het vlaggenschip van het Expertencomité van de Verenigde Naties voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM).

Van 10 tot 12 november nam het NGI als Silver Sponsor deel aan de State of the Map Europe Conference in Antwerpen. Hier trok het een breed scala aan deelnemers, waaronder OSM-experts, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, cartografen en GIS-professionals. Dit bood het NGI een kans om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de open community en om te netwerken, met het oog op het delen van zijn eigen data als open data in overeenstemming met de PSI-richtlijn. De conferentie bevorderde kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van OSM-gebruik en -verbetering, met ongeveer 400 deelnemers uit Europa en de rest van de wereld.

Evenementen van de verkoopdienst

De verkoopdienst van het NGI nam in 2023 deel aan verscheidene evenementen, gedurende dewelke ingezet wordt op directe interactie met (potentiële) klanten aan op de NGI stand. Zo stelt het team niet alleen de producten en diensten voor, maar gaat het ook actief in gesprek met geïnteresseerden. Persoonlijke interactie laat niet alleen toe de NGI-producten en diensten te presenteren, maar biedt ook de kans om directe feedback te verzamelen, vragen te beantwoorden en relaties op te bouwen.

Tijdens de Vakantie Expo in januari en de Fiets en Wandelbeurs in februari, werden de NGI-toeristische kaarten, vooral geliefd bij fietsers en wandelaars, onder de aandacht gebracht. Deze evenementen boden een uitstekende gelegenheid om directe feedback te verzamelen en waren een ideale plek om het NGI-aanbod in de verf te zetten.

In mei nam het NGI deel aan de Internationale Tweedaagse van Blankenberge, een meerdaags wandelevent.

Het verkoop team was van 1 tot 4 juni ook aanwezig op Oostende voor Anker, het evenement dat volledig in het teken staat van de Noordzee.

Op 30 juni stond het NGI team op de MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié) in La Roche-en-Ardenne, Durbuy, Marche en Sainte-Ode. Doel van dit vierdaagse event is enerzijds de symbolische versterking van de banden tussen het leger en de natie, anderzijds de promotie van beweging en het herdenken van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen.

In augustus nam het NGI deel aan de Vierdaagse van de IJzer, een wandelevent met dagelijks een herdenkingsplechtigheid voor militairen en burgers die slachtoffer werden van de Eerste Wereldoorlog.

Toekomst

Het NGI zal ook in 2024 aanwezig zijn op evenementen en investeert hierin, onder andere door werk te maken van een vernieuwd standconcept. In 2024 ligt de focus op de achtste editie van BeGeo, de jaarlijks weerkerende evenementen en de voorbereidingen voor de 50e verjaardag van het instituut, die in 2026 gevierd zal worden.