Personeelsdienst

De personeelsdienst van het NGI heeft als taak het personeelsbeheer in de ruime zin: dit houdt onder andere de organisatie van de arbeidstijd in, de loonadministratie, het proces van selectie en werving, het beheer van opleidingen, functie- en competentiemanagement, naast diverse HR-taken en gerelateerde projecten (evaluatie, integriteit, diversiteit, …).

In 2023 is op 3 domeinen extra ingezet:

In samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning werd voor de personeelsleden van niveau A een nieuwe functiecartografie uitgewerkt

Na analyse van de bestaande functiestructuur binnen de organisatie, werd bekeken of een standaardfunctiebeschrijving van de FOD BOSA beschikbaar en toepasbaar was. Dit was in sommige gevallen een zogenaamde voorbeeldfunctie, in andere een generieke functiebeschrijving die gecontextualiseerd werd. Dit resulteerde in een totaal van 25 nieuwe functiebeschrijvingen, beschikbaar in twee talen. De grootste groep bestaat uit de geografen, waarvoor naast een piste als leidinggevende ook een als expert voorzien werd in de eerste 3 klassen van niveau A. Deze werden in een laatste stap in het beheersysteem van de evaluatiecycli (Crescendo) aan elk personeelslid toegekend.

Competentiemanagement

In 2023 werd eveneens een project uitgevoerd rond competentiemanagement, meer bepaald een overzicht van de technische competenties in de core business van het Instituut. Na een analyse van de situatie “as is”, aan de hand van een bevraging van de medewerkers d.m.v. een vragenlijsten de verwerking van de resultaten daarvan, werden deze gekoppeld aan de gewenste competenties voor de nabije toekomst. Ambitielabs en verdiepende gesprekken gaven een inzicht van wat het NGI denkt nodig te hebben en de eventuele lacunes op dit moment. De bedoeling is uiteraard hierop opleidingsplannen te voorzien om de skill gaps op te vangen en zowel het personeel als de organisatie meer weerbaar te maken voor de toekomst.

Selectie van personeel voor Defensie

Een laatste punt van aandacht in 2023 is de inzet voor de selectie van personeel voor het ministerie van Defensie en specifieke projecten die gespecialiseerd geopersoneel vereisen. De NGI-expertise in de rekrutering van dergelijke profielen werd gevraagd en de modaliteiten van de samenwerking werd in een overeenkomst met Defensie vastgelegd. Op die manier werden de afgelopen jaren 4 Nederlandstalige en 8 Franstalige selecties voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met Werkenvoor.be, voor in totaal 30 selectiedagen. Ze leidden tot de indiensttreding van 2 personen in 2021, 6 in 2022, en 8 in 2023.