Het NGI, covoorzitter van het UN-GGIM Expertencomité, zet zich in voor de duurzame ontwikkeling

Van 2 tot 4 augustus 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de VN-lidstaten die samen het Expertencomité voor het beheer van mondiale geospatiale informatie (UN-GGIM) vormen, bijeen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om deel te nemen aan de 13de jaarlijkse zitting. Dit comité speelt een cruciale rol in de versterking van de internationale samenwerking op het gebied van het beheer van geospatiale informatie, in een inclusieve benadering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en beleidsontwikkeling.

Vernieuwd voor het 4de opeenvolgende jaar in de rol van co-voorzitter, is het NGI trots om dit mandaat te blijven ondersteunen in naam van België

De Belgische delegatie bestond uit de Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe, Professor Joep Crompvoets van de KULeuven en Sandrine D’Hoedt, verantwoordelijk voor strategische communicatie bij het NGI. De 13de sessie werd geopend in aanwezigheid van de Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs (UN-DESA), de heer Li Junhua. Bij deze gelegenheid werden Ingrid Vanden Berghe (België) en Paloma Merodio (Mexico) door de lidstaten herkozen als covoorzitters van het Comité UN-GGIM. De vergadering verkoos ook Fernand Bale (Ivoorkust) tot derde covoorzitter en herbevestigde Kamal Outghouliast (Marokko) als rapporteur. Het NGI werd voor het 4de opeenvolgende jaar herbevestigd als covoorzitter en is er trots op dit mandaat namens België te blijven ondersteunen. Drie dagen lang gaven de lidstaten bij toerbeurt hun mening over de verschillende agendapunten van de 13de zitting, in overeenstemming met hun respectieve prioriteiten of de prioriteiten die op regionaal niveau waren overeengekomen tijdens de voorbereidende vergaderingen. De documenten, met inbegrip van de beslissingen die gezamenlijk werden genomen door het UN-GGIM Expertencomité, zijn beschikbaar op de website van het UN-GGIM.

De vertegenwoordigers die samen het covoorzitterschap van het UN-GGIM Expertencomité vormen werden op 4 augustus 2023 ook ontvangen door de Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs (UN-DESA), de heer Li Junhua. Tijdens deze ontmoeting werd dieper ingegaan op de belangrijke vraag naar de noodzakelijke versterking van de administratieve en financiële capaciteiten van het UN-GGIM Expertencomité binnen UN-DESA.

In de marge van de 13de zitting werd de agenda van het UN-GGIM Comité nog versterkt

Op 31 juli en 1 augustus 2023 nam de geospatiale gemeenschap, samen met vertegenwoordigers van de VN-lidstaten, deel aan een reeks parallelle evenementen en voorbereidende vergadering in aanloop naar de 13de sessie van het UN-GGIM Expertencomité. Als covoorzitter van dit comité heeft het NGI de talrijke dialogen van nabij gevolgd.

Belangrijke onderwerpen voor de gemeenschap en de agenda van het UN-GGIM Expertencomité kwamen aan bod, zoals de geodesie, de invoering van het Geïntegreerd Kader voor de Geospatiale Informatie (IGIF), de vraag naar de standaarden, gelinkt aan de innovatie en de opkomst van een wereldwijde geospatiale gemeenschap. Verder ging het nog over de toepassingen van geodata in heel gevarieerde domeinen, zoals het kadaster, de artificiële intelligentie, klimaatbestendigheid of maritieme aangelegenheden. België legde een bijzondere nadruk op het cruciale probleem van inclusie en diversiteit in het beheer van de geografische informatie.

Klik hier als u meer wil weten over de onderwerpen die besproken werden.

Het UN-GGIM: Europe Committee viert 10 jaar successen in Brussel. Geo-experten, beleidsmakers en professionals, leden en waarnemers, kwamen op 22 en 23 november in Brussel bijeen voor de 10e plenaire vergadering van het UN-GGIM: Europe Committee. Twee dagen lang bespraken de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van het comité, georganiseerd in het Berlaymontgebouw door Eurostat in samenwerking met EuroGeographics, de laatste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op het gebied van geografisch informatiebeheer ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het UN-GGIM : Europe Committee heeft het NGI op 22 november een bijzonder diner voor de deelnemers georganiseerd in het historische kader van de Arcaden van het Jubelpark, die voor de gelegenheid ter beschikking gesteld werden door het War Heritage Institute waar het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis deel van uitmaakt.