De NGI-terreinploeg aan het werk

De leden van de terreinploeg zijn de eerste ambassadeurs van het NGI. Ze gaan ter plaatse om opmetingen te doen en informatie in te zamelen voor de kaarten en NGI-projecten. Ook in 2023 hebben ze België doorkruist om deze opdracht uit te voeren. Wat nu volgt is een overzicht van hun belangrijkste realisaties in 2023.

Projet 3D

Begin 2023 waren er al 1665 3D-ijkpunten gepubliceerd. In 2023 werden er 199 aan toegevoegd, die ingemeten werden met een statische meting. Voor dit project hebben de terreincartografen bovendien 544 kilometer afgelegd voor de waterpasmetingen van deze verschillende punten, vooral in de kaartbladen 19-20, 57, 59, 62 en 65. Al de metingen van deze 3D-punten werden afgerond, ingevoerd in de database en gepubliceerd via GDOC. Het gehele project zal in de loop van 2024 afgerond worden.

Update van het geodetisch net

Parallel aan het 3D-project werden waterpasmetingen uitgevoerd:

  • In het Heuvelland (streek Kortrijk-Moeskroen): 316 km opgemeten in 75 dagen. Zo konden 19 nieuwe altimetrische punten ingeplant worden en 19 3D-punten herzien. Sommige punten waren niet meer geüpdatet sinds de jaren ’50. Dankzij deze metingen in de grensstreek kan het NGI efficiënter samenwerken met IGN France.
  • In Limburg (Maas Q) : 216 km opnieuw ingemeten via waterpassing.

 

 

Ground Control Points

In 2023 werden systematische metingen van ground control points (GCP) uitgevoerd. Bij deze metingen wordt de inplanting van objecten die zichtbaar zijn op de luchtfoto’s heel nauwkeurig bepaald, wat ook helpt bij de verwerking van de luchtbeelden. Meer bepaald werden er 2573 GCP’s, verdeeld over 9 kaartbladen van de reeks op schaal 1:50 000, ingemeten in 2023.

eTOD (Electronic Terrain and Obstacle Data)

In het kader eTOD, werden 41 obstakels, verspreid over 6 kaartbladen, op het terrein ingemeten.

Luchthavens
  • Jaarlijkse controle van de luchtvaartobstakels
  • Opmetingen op de militaire vliegvelden van Schaffen en Kleine Brogel
Medewerking aan de Einsteintelescoop

Om de stabiliteit van de ondergrond op te volgen, wat van belang is voor het geologisch onderzoek voor zowel de constructie als de uitbating van de Einsteintelescoop, levert het NGI een blijvende bijdrage.

In 2025 valt de beslissing of de nieuwe Einsteintelescoop, een geavanceerd Europees observatorium voor zwaartekrachtsgolven, op het drielandenpunt België-Duitsland-Nederland komt. Deze regio is een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven.

NGI-medewerkers hebben een actieve bijdrage geleverd aan de plaatsing van de antennes in Plombières die nodig zijn voor de kandidatuur van de drielandenregio om Europa te overtuigen om dit gebied te kiezen voor de voor hetinstallatie van de Einsteintelescoop.

 

Aanvulling

Update wegennet

In het kader van het FlexProd-proces kreeg G_Ter de opdracht om op het terrein meer dan 16.000 objecten te controleren die niet via fotogrammetrische opmeting geïnterpreteerd konden worden. Dit werk, verspreid over 16 50K-bladen, werd met tussenpozen uitgevoerd door 6 terreinmedewerkers en nam alles samen 450 dagen in beslag. Dankzij deze controle werd de ITGI VRef aangevuld met ongeveer 40.000 nieuwe objecten (wegen, aardewegen en paden) en werden meer dan 30.000 bestaande segmenten verbeterd. Tegelijkertijd konden meer dan 10.000 objecten geschrapt worden. Dankzij deze update nam het aantal paden toe met meer dan 25% in vergelijking met de vorige situatie van het wegennet. Al deze updates werden snel ingevoerd in de ITGI VRef . Ze zijn ook enerzijds zichtbaar in de TopoMapViewer en werden gebruikt in de generalisatieprocessen voor de kaarten op kleinere schalen.

Controle POI (Points of Interest) en kleine cartografische objecten

Op blad 33 werden ongeveer 300 kapelletjes, kruisen en andere kleine cartografische objecten gecontroleerd voor een update van deze objecten en voor publicatie op de kaarten op verschillende schalen.