Sterkere samenwerking tussen het NGI en Defensie

In 2023 heeft het NGI belangrijke stappen gezet in het versterken van strategische partnerschappen, met name door een structurele samenwerking op te zetten met Defensie.

Op 22 februari 2023 werd een intentieverklaring ondertekend door mevrouw Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI, en viceadmiraal Robberechts van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).

Deze intentieverklaring benadrukte de synergiën tussen beide organisaties, met een focus op geografische gegevens ter ondersteuning van militaire operaties. Het NGI werkt actief mee aan de uitvoering van de geostrategie van Defensie, met in 2023 16 NGI-consultants ingezet binnen de geo-sectie van ADIV en plannen om dit aantal verder te laten oplopen. Het partnerschap strekt zich uit tot het uitwisselen van expertise, het inzetten op technology watch en het ontwikkelen van een netwerk van contacten, zowel civiel als militair, in België en in het buitenland. Deze samenwerking werd geformaliseerd onder vorm van een intentieverklaring en  vormt een eerste, belangrijke stap naar een versterkt partnerschap.

Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad op 17 november 2023 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het NGI. Deze overeenkomst werd op 5 december 2023 ondertekend door admiraal Hofman en mevrouw Vanden Berghe.

Het NGI is al van bij zijn oprichting verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van digitale geodata en kaarten van het Belgische grondgebied ten behoeve van Defensie, in het kader van militaire samenwerkingsinitiatieven van de NAVO en Europa. De samenwerkingsovereenkomst beoogt voortaan maximale synergie. Het NGI wordt erkend als strategische partner binnen Defensie en fungeert als geo-expertisecentrum. In 2020 verhuisde het NGI al van de abdij Ter Kameren naar de Campus Renaissance om verdere samenwerking te bevorderen. Hiernaast kunnen steeds meer opdrachten van Defensie door het NGI geïntegreerd worden.

De overeenkomst bevat daarnaast modaliteiten met betrekking tot personeelsmobiliteit tussen beide instellingen via detachering, outplacement, het reservekader of consultancydiensten.

Ook het gebruik van Defensie-infrastructuur door het NGI op de Campus Renaissance en de kwartieren in Peutie en Evere, en de mogelijkheid voor het NGI om een beroep te doen op bepaalde contracten van Defensie worden in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Deze ontwikkelingen tonen de permanente inzet van het NGI voor het verstevigen van samenwerkingsverbanden en het leveren van waardevolle geografische expertise ter ondersteuning van nationale veiligheidsdoelstellingen.