Bezoeken aan het NGI

Het afgelopen jaar heeft het Nationaal Geografisch Instituut verschillende nationale en internationale delegaties mogen verwelkomen, allen met een gedeeld doel: het verkennen van synergieën, het delen van expertise en het bevorderen van samenwerking op het gebied van geografische informatie en geospatiale technologieën. Hieronder wordt dieper ingegaan op deze bezoeken waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van kennis en ervaring tussen het NGI en zijn nationale en internationale partners.

Op 20 maart 2023 bezochten ARES-beursstudenten het NGI voor een workshop over Open GIS, georganiseerd door de ULB. Directeur Eric Bayers leidde de sessie, waarbij de deelnemers leerden over geografische informatie en het gebruik van Open GIS. Dit was een voortzetting van eerdere samenwerkingen tussen het NGI en de ULB voor het modulaire certificaat in GIS.

Op vrijdag 28 april 2023 ontving het NGI een delegatie van 16 medewerkers van Landmælingar Íslands, de Ijslandse collega’s, onder leiding van directeur-generaal Gunnar Kristinsson. Het doel was om contact te leggen tussen professionals in de geo-sector en om gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen te bespreken. Presentaties over cartografie, toponymie en geodesie, werden gevolgd door uitwisseling van beste praktijken. Deze ontmoetingen zijn belangrijk voor zowel het NGI als het LMI.

Op donderdag 25 mei 2023 bezocht een delegatie van ongeveer 40 leden van de Kring van de Officieren van de Koninklijke Militaire School het NGI om meer te leren over zijn activiteiten. Presentaties en uitwisselingen over verschillende thema’s in de geografische sector vonden plaats, gevolgd door een rondleiding en demonstraties. Deze ontmoeting versterkt de band tussen het NGI en Defensie, een sleutelpartner.

Op 30 mei 2023 organiseerde het NGI een ontmoeting met het Wetenschappelijk Onderzoek van de KMS (RSWO) om potentiële synergiën te verkennen. Het RSWO is belast met het beheer van het wetenschappelijk onderzoek van de KMS en kan externe financiering aantrekken, terwijl het NGI fungeert als een expertisecentrum voor geospatiale gegevens op federaal niveau. Beide partijen streven naar samenwerking op het gebied van stages, proefschriftonderwerpen en informatie-uitwisseling om onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. Het NGI en het RWSO blijven samenwerken om deze mogelijkheden optimal te benutten.

Op 27 juni 2023 verwelkomde het NGI een delegatie van 20 vertegenwoordigers van het Militair Commando West-Vlaanderen, als onderdeel van het versterkte partnerschap met Defensie. Tijdens het bezoek werden beste praktijken uitgewisseld en nieuwe synergiën geïdentificeerd, met focus op expertisegebieden zoals ‘Host Nation Support’ en Noodplanning. Onderwerpen zoals geodata acquisitie, geo4crisis en de Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten werden besproken, wat een verrijkende ervaring was voor beide partijen.

Op woensdag 11 oktober 2023 ontving het NGI een Sloveense delegatie als onderdeel van hun bezoek aan Brussel voor het digitaal transformatieproject in het kader van de EU Green Deal. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van verschillende Sloveense organisaties, waaronder het Ministry of Natural Resources and Spatial Planning, universiteit van Ljubljana en de National Surveying and Mapping Authority. Het NGI presenteerde zijn huidige activiteiten op het gebied van geodigitalisering en duurzaamheid, evenals verschillende projecten zoals crisisbeheer, implementatie van de INSPIRE-richtlijn en het beheer van nationale geospatiale informatiesystemen. De Sloveense delegatie werd ook geïnformeerd over de betrokkenheid van het NGI bij het VN-comité van deskundigen voor het beheer van wereldwijde geospatiale informatie (UN-GGIM).