Het NGI draagt bij aan de promotie van kapellen in Vlaanderen

In 2023 heeft het NGI een significante bijdrage geleverd aan de lancering van het nieuwe online platform Kapelletjes in Vlaanderen. Dit initiatief, ontwikkeld in een samenwerking met de KULeuven, KADOC, PARCUM en het Vlaams Gewest, heeft als doel het rijke erfgoed van ongeveer 15.000 kapellen in Vlaanderen onder de aandacht te brengen.

Het NGI speelde een cruciale rol bij de conversie van locatiegegevens uit de inventaris van kapellen die voor het platform werd gebruikt. De expertise van het NGI werd ingezet om deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk te verwerken in een geo-datalaag.

Het platform maakt daarnaast gebruik van de digitale basiskaart CartoWeb.be van het NGI, waardoor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke online visualisatie mogelijk is. Iedereen kan bijdragen aan een meer volledige informatie over elke kapel, inbegrepen een meer precieze lokalisatie op de kaarten.

Het NGI zal deze rijke inventaris ook zelf benutten. De kapellen worden immers systematisch opgenomen op de stafkaarten, en dankzij lopende analyses in het kader van dit project zullen de geodata van “Kapelletjes in Vlaanderen” en het NGI nog preciezer en rijker worden.