Hoezo, geen BeGeo in 2023 ?

Na 7 edities van BeGeo heeft het NGI in 2023 nagedacht over een nieuwe aanpak. BeGeo, het belangrijkste NGI-evenement, is volledig gewijd aan geografische informatie. In een context waarin de uitdagingen alsmaar complexer en talrijker worden, moest nagegaan worden hoe BeGeo het grote potentieel van de geodata en de duurzame ontwikkeling nog beter kon ondersteunen.

Voor het NGI betekent BeGeo een heel grote investering, financieel en in human resources. Deze investeringen hebben een driedubbel doel:

  • BeGeo is een initiatief van het NGI, ter ondersteuning van zijn rol als federale geobroker en van zijn centrale positie in de dialoog over de geografische informatie in België.
  • Door de dialoog op nationaal niveau te versterken bevordert BeGeo de kruisbestuiving tussen verschillende sectoren om oplossingen te vinden voor de complexe uitdagingen binnen de Belgische geografische sector.
  • BeGeo ondersteunt het potentieel van de geodata en de capaciteitsontwikkeling, door het accent te leggen op belangrijke partnerships, in België en daarbuiten.

De Algemene Directie heeft, op basis van de laatste edities (2020 virtueel en vanaf 2021 weer met publiek) en van feedback, zowel intern als van partners, in 2023 enkele strategische beslissingen genomen voor de toekomst.

BeGeo zal dus opnieuw in het eerste trimester georganiseerd worden, wat wordt beschouwd als de meest geschikte periode in het jaar.

Daarom wordt BeGeo in 2023 niet georganiseerd. Het NGI wil de internationale draagwijdte van BeGeo vergroten, de duurzaamheid centraal stellen in dialogen op het congres en binnen de organisatie, en het netwerk van partners die op BeGeo aanwezig zijn ontwikkelen. Het doel is om nog beter te beantwoorden aan de behoeften van de exposanten en de deelnemers.

De prioriteit in 2023 ging naar de investering in de strategische communicatie om de meest relevante doelpublieken nog beter te bereiken. In oktober ging een volledig nieuwe website, begeo.be, online.

Op 25 oktober 2023 kondigde het NGI officieel aan dat de inschrijvingen voor de 8ste editie van BeGeo, op 19 maart 2024 in Brussels Expo, geopend waren. Het thema: “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst”.