Mobiliteit in beweging

Het jaar 2023 was een belangrijk hoofdstuk in de voortdurende toewijding van het NGI aan het optimaliseren van mobiliteit in België en daarbuiten. Met een focus op innovatie, samenwerking en informatievoorziening heeft het NGI significante stappen gezet om mobiliteitsdata toegankelijker, gestandaardiseerd en duurzaam te maken. Dit jaarverslag kijkt  terug op de belangrijkste prestaties in 2023 en blikt vooruit naar de toekomstige uitdagingen en kansen die mobiliteit met zich meebrengt.

Meer geregistreerde organisaties, datasets en een sterke stijging in gebruik van het NAP ITS

alt=""De groei van het Nationaal Toegangspunt voor Intelligente Transportsystemen (NAP ITS) als centrale punt voor mobiliteitsdata ging onverminderd voort in 2023. Dankzij de inspanningen van de NGI-collega’s voor de NAP Helpdesk (contact@transportdata.be) steeg het aantal geregistreerde organisaties tot 91 (+30%) en het aantal beschikbare datasets tot 172 (+19%). Daarnaast werd het portaal druk bezocht met meer dan 9000 sessies door 5800 unieke gebruikers (+31%).

Deelname aan het ITS.be-congres in Brussel – oktober 2023

In oktober 2023 namen de leden van de dienst SDI Transportdata.be actief deel aan het ITS.be-congres in Brussel. Hier vertegenwoordigden ze het NAP ITS, dat tot doel heeft mobiliteit in de Europese Unie veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Het congres bood een uitstekende gelegenheid om het NAP ITS en het Transportdata.be-webportaal te promoten onder belangrijke Belgische mobiliteitsactoren. Sinds de overdracht van het beheer van het webportaal aan het NGI in februari 2020, verzorgen de collega’s van de dienst SDI de helpdesk contact@transportdata.be. Dankzij hun vele contacten met actoren in de Belgische mobiliteitssectoren en opgebouwde domeinexpertise zijn ze daarom uitstekend geplaatst om de diverse vragen van de bezoekers van het congres te beantwoorden. Bovendien werd Transportdata.be gepresenteerd tijdens een kennisuitwisselingssessie over parkeren, met als titel “Park & Ride (P+R) data: European importance and presence on the NAP”.

Workshops over Transportdata.be en TEN-T Netwerk Uitbreiding – oktober 2023

In dezelfde maand organiseerde het NGI samen met de vier vervoersadministraties workshops over Transportdata.be, met meer dan 100 deelnemers. Het hoofddoel was Belgische stakeholders te informeren over de aankomende deadline van 1 december 2023 voor de uitbreiding van de verplichting om data te registreren van het TEN-T netwerk tot het gehele Belgische grondgebied. Vanaf deze datum moeten statische MMTIS-data voor het volledige transportnetwerk op het NAP ITS geregistreerd worden. De workshops voorzagen informatie over de Europese Gedelegeerde Verordening MMTIS, met speciale aandacht voor de deadline en de impact ervan op de stakeholders. Het programma omvatte ook een live demonstratie van Transportdata.be, en er was ruimte voor feedback en vragen, waarvan de ontvangen input zal worden gebruikt om beter aan de behoeften van de stakeholders te voldoen.

Verdere Europese harmonisering binnen het NAPCORE project

Het NGI is een actieve partner van het NAPCORE project en deelde ook in 2023 zijn expertise in 4 van de vijf werkgroepen van dit Europese harmonisatieproject. Het NAPCORE project heeft tot doel om de verschillende Nationale Toegangspunten voor mobiliteitsdata in de 27 Europese lidstaten te harmoniseren en de kwaliteit van de beschikbare data te verhogen. De leden van de dienst SDI namen hiertoe deel aan verschillende online en fysieke vergaderingen doorheen het jaar.

Introductie van mobilityDCAT-AP v1.0 tijdens NAPCORE Mobility Data Days – november 2023

alt=""Een mijlpaal in november 2023 was de officiële publicatie van mobilityDCAT-AP v1.0, een Europese geharmoniseerde metadataspecificatie voor mobiliteitsdata. Tijdens de NAPCORE Mobility Data Days in Boedapest van 7 tot 9 november werd deze specificatie voorgesteld aan een breder publiek. Jasper Beernaerts (NGI/SDI) speelde een cruciale rol bij de ontwikkeling van deze specificatie binnen het NAPCORE-project. mobilityDCAT-AP biedt een gestructureerde en interoperabele benadering voor het beschrijven en uitwisselen van metadata over mobiliteit. Deze nieuwe specificatie, geharmoniseerd met bestaande INSPIRE-richtlijnen voor metadata, zal worden geïmplementeerd door de nationale toegangspunten van verschillende Europese lidstaten en vormt een cruciale bouwsteen voor de Europese Mobility Dataspace.

Het jaar 2023 was cruciaal voor de NGI-betrokkenheid bij mobiliteitsverbeteringen

De deelname aan het ITS.be-congres, de organisatie van informatieve workshops over Transportdata.be, deelname aan het NAPCORE project en de onverminderde inzet van de collega’s voor de NAP ITS Helpdesk tonen de inzet van het NGI voor veiligere, efficiëntere en duurzamere mobiliteit.

mobilityDCAT-AP v1.0 is bovendien een mijlpaal in gestandaardiseerde metadata, en een bijdrage op nationaal en Europees niveau aan de ontwikkeling van de Europese Mobility Dataspace. De workshops tonen eens te meer de NGI-inzet voor samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap.

In de komende jaren zal het NGI doorgaan met het zoeken naar innovatieve oplossingen, samenwerkingen en verbeteringen om mobiliteitsinformatie nog toegankelijker te maken.