Raamovereenkomst voor geodata-acquisitie bij crisissituaties

Begin 2023 ging een belangrijke raamovereenkomst van het NGI van start voor het snel inwinnen van geodata, aangevuld met de verwerking en analyse van beelden, bij federale of provinciale crisissituaties. Dit benadrukt de inzet van het NGI voor een verbeterde crisisrespons, in samenwerking met relevante partners. In 2023 werd deze raamovereenkomst verschillende malen toegelicht, zoals onder meer op 6 september 2023 tijdens de Conferentie van Gouverneurs in Waver.

alt=''

In samenwerking met de Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) heeft het NGI partnerschappen gesloten met twee bedrijven, Stratos en Vansteelandt. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het snel verzamelen van beeldmateriaal in provinciale of federale crisissituaties, waarbij een snelle inwinning van cruciaal belang is, vooral wanneer het gebied te uitgestrekt is voor drones en satellietbeelden niet toereikend zijn.

Dit initiatief is voortgekomen uit de ervaringen van het NGI tijdens de overstromingen in 2021, waarbij gedetailleerde luchtfoto’s van de getroffen gebieden werden ingewonnen en ter beschikking werden gesteld van de crisismanagers. Dit beeldmateriaal bleek van onschatbare waarde bij de coördinatie van de hulpverlening, schadeopvolging en infrastructuurherstelplanning.

De gouverneurs en hulpverleningszones tonen een grote interesse in de nieuwe mogelijkheden die deze samenwerking biedt. Het NGI blijft zich inzetten om zijn capaciteiten op het gebied van crisisrespons verder te versterken, met als doel nog efficiënter in te kunnen spelen op diverse crisissituaties.

In november 2023 nam het NGI deel aan het netwerkevent van het Nationaal Crisiscentrum, waar ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aanwezig was. Het evenement bood een kans om de samenwerking tussen het NCCN en crisisbeheerders, waaronder het NGI, te versterken. Tijdens dit netwerkevent kwam de lopende raamovereenkomst voor geodata-acquisitie bij crisissituaties verschillende malen aan bod.