Het NGI neemt als lid van EuroGeographics deel aan het project OME2

Als lid van EuroGeographics,de vereniging van de Europese cartografische en kadastrale agentschappen, neemt het NGI actief deel aan het project Open Maps For Europe 2 (OME2). Het OME2-project, medegefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door een consortium waar het NGI deel van uitmaakt, ontwikkelt een nieuw productieproces en een nieuwe technische specificatie voor vrij te gebruiken geografische gegevens, in lijn met de uitvoeringsverordening 2023/138 van de Europese Commissie, die van toepassing is op hoogwaardige datasets.

OME2 heeft tot doel procedures in te voeren voor de harmonisatie van de basisgegevens (1:10000) van de Europese cartografische agentschappen, zodat ze aaneengesloten zijn aan de landsgrenzen en inhoudelijk geharmoniseerd zijn door de gegevensspecificaties van het regionale comité UNGGIM-Europe over te nemen, die zijn afgeleid van de INSPIRE-standaarden. Dit betreft drie thema’s: administratieve grenzen, vervoer en hydrografie.

Het NGI is in het bijzonder betrokken bij de uitwerking van de dataspecificaties en het heeft zijn basisgegevens aangeleverd om een eerste prototype te verkrijgen, in nauwe samenwerking met Frankrijk en Nederland.

Van 19 tot 21 maart 2023 nam het NGI deel, samen met ongeveer 100 vertegenwoordigers van de nationale cartografische en kadastrale agentschappen van 35 landen, aan de algemene ledenvergadering van EuroGeographics op Malta.