De vijfde editie van de Topo50-kaarten

Sinds de eerste stafkaarten in 1831 in België werden geproduceerd, gebruikt het ministerie van Defensie stafkaarten op schaal 1:50 000. De vijfde editie van de topografische kaarten op schaal 1:50 000 (Topo50) startte eind 2022. Deze nieuwe editie van het NGI is dus de voortzetting van een lange traditie, die voortbouwt op de expertise van zijn voorgangers: het Krijgs- en Topografisch Depot, het Militair Cartografisch Instituut (MCI) en het Militair Geografisch Instituut (MGI). Het NGI zelf werd in 1976 opgericht.

De update van de 57 kaartbladen, volgens een proces dat automatisering combineert met nauwkeurig interactief werk, zal over een periode van ongeveer 5 jaar het volledige Belgische grondgebied overdekken. De legende van de militaire en de burgerlijke versie blijft in grote lijnen dezelfde als die van de vierde editie.

Op het einde van 2023, dus een jaar na de start van deze nieuwe updatecyclus, waren er al 11 kaartbladen geproduceerd.