Activiteiten van de Sociale Dienst

Naast zijn mandaat voor individuele sociale bijstand ondersteunt de Sociale Dienst het welzijnsnetwerk voor NGI-medewerkers en treedt hij op als preventieadviseur. De Sociale Dienst beheert de voordelen (diverse premies) en verzekeringscontracten voor alle NGI-medewerkers en zorgde aan het einde van het jaar 2023 voor een vlotte opvolging van de overgang naar de nieuwe maatschappij (Ethias) voor de hospitalisatieverzekering. De Sociale Dienst voerde in 2023 ook een aantal acties uit om de sociale banden tussen medewerkers en de cohesie binnen het NGI te blijven bevorderen.

Zo organiseert de Sociale Dienst elk jaar de cohesiedag van het NGI, waarop alle personeelsleden uitgenodigd zijn. Ook in 2023 was de activiteit gericht op inzet voor het milieu. Samen met Peddelsport Vlaanderen hebben 105 NGI-medewerkers zwerfvuil geruimd in een deel van de Dijle en op haar oevers. Wie dat wilde, kon ook een geleid bezoek aan Leuven en zijn bezienswaardigheden volgen. Een gezellige maaltijd sloot deze zomerdag in schoonheid af.

In 2023 promootte de Sociale Dienst ook een teambuildingdag voor elke directie en/of dienst, met als doel de cohesie binnen de teams te bevorderen. Het ging om wandelingen, maaltijden, museumbezoeken en sportactiviteiten op verschillende tijdstippen van het jaar.

De Sociale Dienst organiseerde in de loop van het jaar ook drie drinks ter gelegenheid van de pensionering van verschillende medewerkers.

Tradities zijn er om behouden te worden en elk jaar vormt het Sint-Barbarafeest de gelegenheid voor een toespraak van de Administrateur-generaal, Ingrid Vanden Berghe, gevolgd door een drink voor het volledige personeel. Ook hier was het de Sociale Dienst die alles organiseerde en in goede banen leidde, zodat het personeel op 1 december samen konden terugblikken op het afgelopen jaar en kijken naar wat de toekomst brengen zou.

Het sinterklaasfeest gooide het dit jaar over een andere boeg. Geen cadeautjes meer, maar wel een familiedag in Technopolis (Mechelen). Met 100 deelnemers, waarvan 43 kinderen, was deze familiedag ontegensprekelijk een groot succes.

In 2023 keurde het beheerscomité van de Sociale Dienst ook een aantal initiatieven goed om de samenhorigheid binnen het instituut te bevorderen, die vanaf 2024 zullen worden ingevoerd: conversatietafels die het leren van een andere taal stimuleren, de oprichting van een NGI-team om deel te nemen aan de 20 km van Brussel, en het project ‘hobby’s’, waarbij medewerkers hun interesses of activiteiten buiten het NGI, onder de aandacht kunnen brengen zodat collega’s elkaar ook eens van een andere kant leren kennen en appreciëren.