Ontsluiting van het NGI-archief in samenwerking met het Rijksarchief

Sinds 2013 werkt het NGI nauw samen met het Rijksarchief om zijn uitgebreide archief te ontsluiten en te bewaren. Als federale instelling houdt het NGI zich aan de verplichting om zijn archief na een vastgestelde periode over te dragen aan het Rijksarchief. Deze samenwerking heeft zich niet alleen gericht op het behoud van fysieke documenten, maar heeft ook betrekking op de cruciale taak van het archiveren van de steeds groter wordende digitale collecties van het NGI.

Het NGI, oorspronkelijk opgericht als een logistiek instrument voor het leger, heeft door de jaren heen een transformatie ondergaan en dient nu de bredere samenleving.

Het archief, met een indrukwekkende omvang van 192 strekkende meter, biedt inzicht in de verschillende stadia van kaartenproductie, met inbegrip van metingen, berekeningen, schetsen en uiteindelijke kaarten.

Dit archief belicht niet alleen de geschiedenis van kaartproductie, maar vangt ook momentopnames van lokale landschappen, waardoor het een waardevolle bron is voor geïnteresseerden in cartografie en geschiedenis. Het omvat diverse reeksen, zoals de eerste triangulatie van België, gereduceerde kadasterplannen voor stafkaarten, grensplannen en luchtfoto’s uit het interbellum.

Een bijzonder waardevol deel van het NGI-archief is gewijd aan de Brigade Topographique du Génie (BTG), een instelling die in 1847 werd opgericht om plannen te maken van versterkte posities in het hele land. Dit deelbestand, met registers van metingen, berekeningen en plannen, biedt inzicht in de strategische planning van die tijd.

De voortdurende samenwerking met het Rijksarchief zorgt niet alleen voor de bewaring van het archief, maar draagt ook bij aan de bredere beschikbaarheid ervan. De gratis online inventaris op de website van het Rijksarchief biedt een gedetailleerd overzicht van de archiefstukken, waardoor onderzoekers en geïnteresseerden gemakkelijk toegang hebben tot deze waardevolle informatie.

Terugkijkend op het jaar 2023, kan vastgesteld worden dat het archief niet alleen een historisch overzicht biedt van de NGI kaartenproductie, maar ook een schat aan informatie bevat over de verandering van de landschappen die in kaart werden gebracht en de over evolutie van de instelling en de bijdragen die deze heeft geleverd aan de geschiedenis van België.

De historische NGI collectie van gepubliceerde kaarten werd overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek van België maar hun digitale versie is natuurlijk bij het NGI zelf nog steeds toegankelijk en wordt door de klanten erg op prijs gesteld.

alt="

Gereduceerd kadasterplan met topografische aanvullingen van Elsene (sectie A, eerste blad, schaal 1:2.500 (1876), nr. 609 van deze inventaris) met o.m het station Brussel-Luxemburg en het Leopoldpark.