Voorwoord

Voorwoord van de Voorzitter

Beste lezer

2023 is geen gemakkelijk jaar geweest voor het Nationaal Geografisch Instituut. Politieke beslissingen op zowel nationaal als Europees niveau hebben het Instituut gedwongen zijn financiële vooruitzichten en bijgevolg ook zijn projecten aan te passen. Ik kan mevrouw Vanden Berghe en haar team dan ook alleen maar feliciteren met het werk dat ze in 2023 hebben verzet. Het jaarverslag 2023, dat ik u uitnodig om aandachtig te lezen, laat duidelijk zien dat het Instituut vastberadenheid en moed heeft getoond bij het uitvoeren van zijn opdrachten, die essentieel zijn voor onze samenleving.

Zoals u in verschillende artikels in dit jaarverslag kunt lezen, wordt de expertise van het Instituut steeds meer erkend op zowel nationaal als internationaal niveau. Bovendien staat, met name dankzij de voortdurende inspanningen van het NGI, het belang van geografische gegevens bij het inspelen op uiteenlopende uitdagingen als veiligheid en klimaatverandering niet langer ter discussie. Ik hoop daarom dat het NGI in de komende jaren de middelen krijgt die het nodig heeft om zijn opdrachten met succes uit te voeren.

Philippe Busquin

Voorzitter van het Comité van Beheer van het Nationaal geografisch Instituut

 

Voorwoord van de Administrateur-generaal

Beste lezer

Toen ik de teksten voor dit jaarverslag voor 2023 zag, viel het me op dat in veel artikels andere, heel diverse organisaties of instellingen vernoemd worden. Dat stemt me positief, want het toont aan dat het NGI zich niet opsluit in een ivoren toren, maar zijn gegevens en zijn expertise ten dienste stelt van de gehele samenleving. Bovendien is het een blijk van erkenning. Het geeft aan dat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang en het nut van geografische informatie.

Een tweede vaststelling was dat het regelmatig ging om samenwerking met organisaties uit andere landen. Dat is uiteraard niets nieuws. Wie het NGI al een tijdje volgt, weet dat ons Instituut al jaren heel actief is binnen organisaties als EuroGeographics of EuroSDR. Maar de laatste jaren valt het op dat ons Instituut regelmatig meewerkt aan internationale projecten, dat NGI-medewerkers belangrijke verantwoordelijkheden krijgen binnen deze projecten, dat delegaties uit andere landen graag op bezoek komen om ideeën uit te wisselen. En ook dat stemt me positief. We zijn immers niet alleen “Nationaal”, we zijn ook “Geografisch”. Geografie is de wetenschap die de aarde bestudeert, en de aarde, die trekt zich niets aan van grenzen. Grenzen spelen in ons werk natuurlijk een rol maar we moeten altijd over de grens kijken want de weg, de waterloop stopt niet omdat mensen ergens een lijn hebben vastgelegd. We werken dus al eeuwen samen met onze buren maar zien het ook veel ruimer. En wil het NGI bijdragen aan wat er echt toe doet, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, dan mogen we ons niet opsluiten binnen de grenzen van ons land, maar moeten we deze samenwerkingen nog versterken. Hoe we dat het voorbije jaar hebben gedaan kan u verderop uitgebreid lezen.

We hebben het al over “Nationaal” en over “Geografisch” gehad, er rest nog het “Instituut”. Wel, zoals u dat van ons gewoon bent, vindt u naast wat interne keuken nieuws ook dit jaar weer een reeks cijfers over ons personeel, onze verkopen en onze financiële toestand. Maar als u graag verder op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van het NGI, dan raad ik u zeker aan om regelmatig onze website te bezoeken en ons te volgen op onze sociale media. Onze agenda voor 2024 is immers ook goed gevuld en u hoeft echt niet op ons volgende jaarverslag te wachten om er meer over te weten.

Ik wens u alvast veel leesgenot.

Ingrid Vanden Berghe

Administrateur-generaal van het Nationaal geografisch Instituut